Mai Tai Bar

phone +1-808-947-2900
access_time
  • Monday: 11am – 1am
  • Tuesday: 11am – 1am
  • Wednesday: 11am – 1am
  • Thursday: 11am – 1am
  • Friday: 11am – 1am
  • Saturday: 11am – 1am
  • Sunday: 11am – 1am
place Ho'okipa Terrace Upper Level 4, near Macy's

About Mai Tai Bar